yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 错过雨花石的情人 

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;">

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 演唱:石梅&张轩铭

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 词曲:胡力

yle="text-align:center;"> 编曲:胡力

yle="text-align:center;"> 后期:张苏洲

yle="text-align:center;"> 音乐监制:胡力 胡大亮

yle="text-align:center;"> 音乐版权:丰尚谷(中国)娱乐集团

yle="text-align:center;">  

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;">

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (女)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 是谁给了我 一个吻

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 解开我心中痛的伤痕

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 你给我雨后的滋润

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 让我枯萎后又重生

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 谢谢你 雨花石般的情人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (男)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 既然爱上就 不后悔

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 我把命运给了你的唇

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 在雨中奔跑的我们

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 拥抱风中温暖眼神

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 谢谢你 雨花石般的爱人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (女)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 错过雨花石的情人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 错过雨花石的爱人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 为了你 我愿付出这一生

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (男)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 为了你 我愿穿越那火海

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 为了你 我愿飞过那高山

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (合唱)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 穿越千年只为爱你永不变

" />
我爱音乐网
欢迎来到我爱音乐网,本站今日上传歌曲()首,今日入驻本站歌手()位,注册会员即可免费推广自己的歌曲哦!如果您喜欢,请将我爱音乐网告诉您的3个朋友!感谢您的支持^_^

错过雨花石的情人

歌手:石梅&张轩铭
标签:华语
音质:
大小:未知
时长:
分类:情歌对唱
专辑:错过雨花石的情人
点击/下载:2651/30
上传时间:2017-10-31 03:26:01

歌词

错过雨花石的情人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 错过雨花石的情人 

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;">

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 演唱:石梅&张轩铭

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 词曲:胡力

yle="text-align:center;"> 编曲:胡力

yle="text-align:center;"> 后期:张苏洲

yle="text-align:center;"> 音乐监制:胡力 胡大亮

yle="text-align:center;"> 音乐版权:丰尚谷(中国)娱乐集团

yle="text-align:center;">  

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;">

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (女)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 是谁给了我 一个吻

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 解开我心中痛的伤痕

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 你给我雨后的滋润

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 让我枯萎后又重生

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 谢谢你 雨花石般的情人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (男)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 既然爱上就 不后悔

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 我把命运给了你的唇

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 在雨中奔跑的我们

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 拥抱风中温暖眼神

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 谢谢你 雨花石般的爱人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (女)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 错过雨花石的情人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 错过雨花石的爱人

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 为了你 我愿付出这一生

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (男)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 为了你 我愿穿越那火海

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 为了你 我愿飞过那高山

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> (合唱)

yle="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:center;background:#FFFFFF;"> 穿越千年只为爱你永不变

附加资讯

  • 歌曲ID:559089
  • 歌曲名:错过雨花石的情人
  • 宣传地址:

相关歌曲

向上 向下

我来说两句 乐评

  评论载入中,请稍候.....